Tot het drooghouden van landen

Locatie:
1ste verdieping, oude stadhuis in Edam, Edam
Adresgegevens locatie:
Damplein 8, Edam
Categorie:
expositie
Datum en tijd(en):
Zondag 2 Juli - 10:00 - 16:30
Gestopt sinds 10 September 2023
Toegangsprijs:
6

Hoe doen die Nederlanders dat toch al eeuwenlang? Nederland is wereldleider op het gebied van waterhuishouding onder – zeg maar – precaire omstandigheden. Vandaag de dag is dit een meer dan actueel onderwerp.

De tentoonstelling Tot het drooghouden van landen gaat over molens, dijken en sluizen en hun werking. Beginpunt is de opdracht van keizer Karel V in 1544 tot het bouwen van een sluis in het centrum van Edam, nu de Damsluis, om de landen ten westen van de stad te beschermen. Daarna waren in de 17e eeuw honderden molens nodig om het toenmalige Beemstermeer en Purmermeer droog te maken. Zo ook de Edamse poldermolen uit circa 1635 die nog steeds in werking is en o.a de Singelwijk droog houdt.

Aan de hand van modellen, schilderijen, plattegronden, kaarten, gereedschap en andere objecten uit de collecties van het Edams Museum en het Waterlands Archief maakt de tentoonstelling de waterhuishouding inzichtelijk voor jong en oud.

Website organisator:
E-mail adres contactpersoon:
Bijlage: 202307_Flyer_Tot het drooghouden van landen.pdf
Mogen wij je gegevens gebruiken?
Sommige onderdelen van de site zijn alleen bruikbaar wanneer je cookies toestaat
Alle cookies toestaan