ook archief doorzoeken
19 Juni 2009 - Drukke activiteiten 'achter de schermen'

Vrijdag 19 juni 2008


Drukke activiteiten 'achter de schermen'


Een tijdje geen nieuwsbericht betekent niet dat er niets gebeurt.

Voor de plaatsing van het (elektronische) publicatiebord loopt momenteel een vergunningsaanvraag. Dat heeft dus nog enige tijd nodig maar er zit schot in. Hopelijk gaat deze langlopende wens van onze stichting dan eindelijk in de 2e helft van dit jaar in vervulling.

 

Daarnaast is onze stichting sinds de goedkeuring van de kadernota Versterking Binnenstad Monnickendam behoorlijk bij de korte termijn plannen uit deze nota betrokken. Achter de schermen wordt daarom veel tijd gestoken in het uitwerken van de globale plannen in concrete acties. Wat u daarvan zeer binnenkort gaat zien is een oproep/advertentie om deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd voor een logo dan wel wervende en aantrekkelijke slogan voor Monnickendam. I Amsterdam is zo’n voorbeeld, maar ook IYNY. Aan deze zgn. branding Monnickendam is een leuke prijs verbonden. Het logo en/of slogan kan dan in alle toeristische en wervende uitingen gebruikt worden. Maar ook de ondernemers in Monnickendam en Waterland kunnen er in hun producten en productinformatie naar verwijzen. We zijn benieuwd naar de creativiteit van onze bewoners!

 

Daarnaast hebben we voor de invulling van een toeristisch informatiepunt een voorstel bij de taakgroep Versterking Binnenstad Monnickendam (TVM) ingediend om eens naar het model van gemeente Hattem te kijken. Die plaats is qua historische setting, grootte en bewonersaantal sterk te vergelijken met Monnickendam, maar daar is nog wel een bloeiend ondernemersbestand met een levendige en drukke (koop)gemeenschap. En van april tot oktober elke maand twee grootschalige en leuke/gezellige evenementen. Leuk voor de bewoners en voor de vele bezoekers die er op af komen. We zijn samen met een projectgroeplid van de TVM bezig om de goeie punten uit het ‘Hattemse model’ om te vormen naar een voorstel voor een Monnickendamse situatie. Belangrijkste speerpunt op dit moment is de op- en inrichting van een Toeristisch InformatiePunt (TIP). Een soort VVV-kantoortje, waar bezoekers, toeristen, maar ook bewoners met allerlei vragen over cultuur, natuur, landschap en activiteiten in Monnickendam, Waterland en omgeving terecht kunnen. We denken voor het einde van de zomer een plan van aanpak voor zo’n TIP te hebben in gediend. Wij zetten ons in om vóór de start van het volgende zomerseizoen in 2010 een TIP operationeel te hebben.

 

U ziet, er gebeurt veel. Alleen niet zo zichtbaar. U kunt binnenkort dus meer nieuws verwachten. Bezoek daarom regelmatig deze pagina!<<< Overzicht

Nieuwsbrief

Evenementen overzicht Waterlandse kernen
Evenementen overzicht Regio Waterland
Evenementen overzicht Regio Waterland
Evenementen overzicht Regio Waterland
Nieuws
Informatie SPWE
Archief
Kennis en Materialenbank
Evenement aanmelden
Deelnemer aanmelden
Links
Contact